Jumatano. 06 Desemba. 2023

Masomo ya Misa

Jumanne ya 32 ya Mwaka (Jumanne, Novemba 14, 2023)  

Somo la 1

Hek 2:23-3:9

Mungu alimwumba mwanadamu ilia pate kutokuharibika, kwa mfano wake mwenyewe, ila ulimwengu uliingiwa na muti kwa husuda yake Shetani, nao walio wa upande wake hupata kuionja. Bali roho zao wenye haki wamo mkononi mwa Mungu, wala maumivu hayatawagusa. Machoni pa watu walio wajinga walionekana kwamba wamekufa, na kufariki kwao kulidhaniwa kuwa ni hasara yao, na kusafiri kwao kutoka kwetu kuwa ni uharibifu wao; bali wao wenyewe wamo katika Amani. Kwa sababu hata ikiwa (waonavyo watu) wanaadhibiwa, hata hivyo taraja lao limejaa kutokufa, na wakiisha kustahimili kurudiwa kidogo watapokea wingi wa mema. Kwa kuwa Mungu amewajaribu, na kuwaona kuwa wamemstahili, kama dhahabu katika tanuru aliwajaribu, akawakubali mithili ya kafara. Wakati wa kujiliwa kwao watang’aa, na kama vimulimuli katika mabua makavu watametameta. Watahukumu mataifa na kuwatawala kabila za watu; naye Bwana atawamiliki milele na milele. Wenye kumtumaini watafahamu yaliyo kweli, na waaminifu watakaa naye katika upendo; mradi neema na rehema zina wateule wake.

Wimbo wa Katikati

Zab 34:1-2, 15-18

Nitamhimidi Bwana kila wakati,
Sifa zake zi kinywani mwangu daima.
Katika Bwana nafsi yangu itajisifu,
Wanyenyekevu wasikie wakafurahi.
(K) Nitamhimidi Bwana kila wakati.

Macho ya Bwana huwaelekea wenye haki,
Na masikio yake hukielekea kilio chao,
Uso wa Bwana ni juu ya watenda mambaya,
Aliondoe kumbukumbu lao duniani.
(K) Nitamhimidi Bwana kila wakati.

Walilia, naye Bwana akasikia,
Akawaponya na taabu zao zote.
Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo,
Na waliopondeka roho huwaokoa.
(K) Nitamhimidi Bwana kila wakati.

Shangilio

Zab. 25:4,5

Aleluya, aleluya,
Ee Bwana, unijulishe njia zako, unifundishe mapito yako
Aleluya.

Injili

Lk. 17: 1-10

Yesu aliwaambia wanafunzi wake: Ni nani kwenu mwenye mtumwa alimaye au auchungaye ng’ombe, atakayemwambia mara arudipo kutoka shambani, Njoo upesi, keti, ule chakula? Je! Hatamwambia, Nifanyie tayari chakula, nile; jifunge unitumikie, hata niishe kula na kunywa, ndipo nawe utakapokula na kunywa? Je! Atampa asante yule mtumwa, kwa sababu ameyafanya aliyoagizwa? Vivyo hivyo nayi, mtakapokwisha kuyafanya yote mliyoagizwa, semeni, Sisi tu watumwa wasio na faida; tumefanya tu yaliyotupasa kufanya.

Maoni


Ingia utoe maoni